Artiklar/texter

 

 

Här följer en lista på texter som jag har skrivit. En text har markerats med blått. Det är en uppsats inom ekologisk ekonomi som belyser grundproblemet med den moderna västerländska samhällsekonomin.


Artiklar och uppsatser

 

2011. Dags att diskutera lönsamheten i kontinuitetsskogsbruk. Jord & Skog. Sveagruppens tidningar. Nr. 4. Opinion. Debatt.

 

2011-09-24. Finansiella systemet är omättligt och sjukt. Svenska Dagbladet. Opinion. Brännpunkt. Medförfattare är Ulf Jakobsson.


2010. Kontinuitetsskogsbruk. Tidningen Åter. Nr. 4.


2010-03-20. Tillväxten sker på kredit. Fria Tidningen. Nr. 19. Argument.


2009-09-22. Skogsskötsel utan kalhyggen ger många fördelar. Tingsryd Lessebo Allehanda. Nr 9.


2009. Mysteriet med pengarna. Ordfront magasin. Nr. 2. Insändare. Medförfattare är Kåre Olsson.


2008-11-17. Utan nytänkande kommer det att hända igen. Sydsvenskan. Kultur & Nöjen. Ordet B11. Medförfattare är Kåre Olsson, Eva Friman, Gustaf Delin, Bo Falk, Björn Lindbergson och Per Larsson.


2005-10-07. Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling? - vilka brister finns och hur kan de åtgärdas? C-uppsats i ekologisk ekonomi. Institutionen för Samhällsteknik. Ekonomihögskolan. Mälardalens högskola. Handledare är Toni Haid. Se kommentarer om uppsatsen.


2005-03-18. Vad innebär en rättvis handel med kläder? - en fallstudie över företaget Bergman Sweden AB. Rapport inom kursen ”Strategier för hållbar företagsutveckling”. Institutionen för Samhällsteknik. Ekonomihögskolan. Mälardalens högskola. Medförfattare är Anna Lindén.


2003-07-26. EMU är ineffektivt och odemokratiskt. Upsala Nya Tidning. Nr. 170. Debatt. Medförfattare är Bo Falk.


2002. The Value of Farming – how to count for multifunctional production from Swedish land use. Essay in ecological economics B. Institutionen för Samhällsteknik. Ekonomihögskolan. Mälardalen university. Supervisor: Birgitta Schwartz.


1998. Effects on watershed hydrology after rainforest conversion to shifting cultivation and agroforestry in Sabah, Malaysia. Graduate thesis in Soil Science. Stencilserie nr 45. Institutionen för skogsekologi. Skogsvetenskapliga fakulteten. Sveriges lantbruksuniversitet.Övriga texter/rapporter


2010-07-19. Värdering av skogsfastigheten Ulvsjö 1:7. Konsultrapport Ulvsåkra. Under denna länk kan du läsa kapitlet ”Värderingsmetodik”. Se referens här.


2006-04-21. Kostnads- och intäktskalkyl för gröna torp. Konsultrapport Ulvsåkra. Under denna länk kan du läsa en översiktsversion av rapporten. Se referens här.


2005-01-29. Diskussionsunderlag för att starta en butik samt ett konsumentkooperativ inriktat på lokalt producerade dagligvaror. Underlag inför starten av projektet Målla. Eget material.


2004-06-08. Funderingar kring frågan om hur marknyttjandet kan fördelas i en ekoby med jordbruksmark. Eget material.


2004-03-15. Vad är ett långsiktigt hållbart samhälle? Underlag för intressanta forskningsprojekt. Eget material.


2003-12-11. Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta. Eget material.


2003-12-04. Personliga utgångspunkter och värderingsgrunder inför ett eventuellt doktorandprojekt inom ämnesområdet jordbruksstöd/agrarhistoria. Underlag för diskussioner om ett doktorandprojekt på institutionen för ekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet. Eget material.


2003-05-03. Långsiktigt hållbar valuta. Underlag för att söka pengar till doktorandprojekt. Eget material.


2000. Revision of forestry policies in selected african countries. Malawi, Morocco, Namibia and Zambia. Final Report. Konsultrapport. Medförfattare är Ingvar Westergren. Under denna länk kan du läsa kapitlet ”Roles of the public and private sectors and participatory mechanisms”. Se referens här.

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                              Telefon: 0383-770020                                  nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner