Referenser för övriga uppdrag

 

 

Referenser för föreläsningar

Referenser för övriga uppdrag

Personliga referenser

Referenser för examensarbete

 


  • Kostnads- och intäktsanalys för gröna torp. Björn och Gudrun Tegnér. 2006-04-21

 

Nils Fagerberg var en av inspiratörerna i vårt projekt och Nils gav oss del av sina kunskaper vilket gjorde att vi kunde framföra en realistisk redovisning av förutsättningarna. Nils upprättade en kostnads- och intäktsanalys för de tilltänkta 'torparnas' arbete i jordbruket och skogsbruket. 'Torparnas' verksamhet på gården avsågs drivas i form av ett jordbruksrättskooperativ, d.v.s. bostadsrättsboende, alternativt boende, i kombination med kooperativt lantbrukande. Vi fick positivt gensvar på vårt projekt från flera håll.”


                                                                      Björn och Gudrun Tegnér


  • Värdering av skogsfastigheten Ulvsjö 1:7. Erik Kullgren. 2010-07-19


Under våren/sommaren 2010 anlitade jag Nils Fagerberg för att få min fastighet värderad samt skapa en ögonblicksbild av status på min skog. Då jag tillämpar kontinuitetsskogsbruk blev detta en grannlaga uppgift eftersom gängse modeller för värdering och taxering är i trubbigaste laget för att rätt beräkna värde och avkastning. Det är min uppfattning att Nils utförde ett förstklassigt arbete. Det levererade materialet var mer omfattande än jag väntat mig.”

 

                                                                      Erik Kullgren


  • Revision of forestry policies in selected african countries. Afrikanska utvecklingsbanken. 2000.


Mr. Fagerberg carried out his duty with diligence and in a co-operative manner and showed deep insight into the intricate details of forestry development in the tropics. He also proved to have excellent analytical skills and good knowledge of forestry technical matters. I strongly recommend him for similar assignments.”


Ingvar Westergren (skogsbrukskonsult och samarbetspartner för studien)

 


Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                               Telefon: 0383-770020                                 nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner