Om ekologisk ekonomi

 

 

Ekologisk ekonomi är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som har utvecklats ur en kritik av den traditionella (neoklassiska) världsbilden. Syftet är att omvärdera grunden till det ekonomiska systemet och att skapa nya verktyg och modeller som bättre motsvarar den ekologiska verkligheten.


Inom ekologisk ekonomi uppfattas ekonomin som ett underordnat system som är beroende av det ekologiska systemet. Man kritiserar t.ex. den konventionella ekonomiska utgångspunkten att det ekonomiska systemet skulle vara oberoende av ekologiska gränser, vilket bl.a. gör det möjligt att ha en målsättning om en obegränsad ekonomisk tillväxt. Ekologiska ekonomer sätter istället långsiktig ekologisk hållbarhet som det högsta prioriterade målet för ekonomisk verksamhet.


Utifrån ekologiska ekonomers synsätt är det ett problem när det ekonomiska systemet tillåts att utvecklas fritt utan tydliga begränsande kopplingar till ekologin. Ett obegränsat ekonomiskt system anses för eller senare leda till någon form av bakslag eller kolapps. För att motverka det gäller det att återkoppla ekonomin till ekologin. Det kan t.ex. handla om nya metoder för begränsad resursanvändning, miljöinvesteringar, redistribution av resursanvändning och förändring i teknologi och resursanspråk. Det kan också handla om hur penningsystemet bör anpassas och utformas i stor eller liten skala.


Ekologisk ekonomi har utvecklats som ett eget forskningsområde sedan slutet av 1980-talet. I Sverige förekommer det viss forskning inom området, men det motsvarar fortfarande en försvinnande liten andel i förhållande till den konventionella ekonomiska forskningen.

 

Läs mer

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                                Telefon: 0383-770020                                nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner