Tjänster

 

 

Ulvsåkra kan erbjuda olika typer av tjänster inom området ekologisk ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Tjänsterna lämpar sig för den som är intresserad av att få ett alternativt perspektiv på en ekonomisk fråga eller för den som söker nya ekonomiska vägar för en verksamhet.


Ulvsåkra erbjuder följande kategorier av tjänster. Det går alltid bra att göra en förfrågan om du har speciella behov eller krav:

 

  • Analys/utvärdering

Utarbetar underlag för värdering eller beslutsfattande. I första hand används multidimensionella verktyg som ”positionsanalys” eller ”miljökonsekvensbeskrivning”. I vissa fall kan även mer endimensionella metoder som ”kostnads- och intäktsanalys” användas. Omfattning och perspektiv anpassas efter behov.

 

  • Utveckling/projektering

Utarbetar förslag till ekonomiska metoder och verktyg i lokalekonomiska sammanhang. Utgångspunkten är att alla ekonomiska verktyg i grunden är en social konstruktion vilka kan granskas och utvecklas. Det kan handla om lokala bytesmedel, lokala finansieringsmodeller, nyttjandemodeller eller hållbara organisationsstrukturer.

 

  • Föreläsning/utbildning

Föreläsningar inom ekologisk ekonomi. Spetskunskaper finns inom ämnena ”hållbara penningsystem” och ”kontinuitetsskogsbruk”. Även föreläsningar inom allmän ekologisk ekonomi, problemen med världens finansiella marknader, oljetoppen och omställning till ett hållbart samhälle.

 

 

Se denna länk för lista på tidigare konsultuppdrag.


Se denna länk för referenser.

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                              Telefon: 0383-770020                                  nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner