Tidigare uppdrag

 

 

Här redovisas tidigare konsultuppdrag.

 

Analys av ett ekobyprojekt i Småland

Dels sammanställdes en kostnads- intäktsanalys av projektet, dels gjordes en analys över projektets långsiktiga potentiella värdeskapande. Uppdragsgivare var Björn och Gudrun Tegnér, Södra Äng, Nässjö. En översiktsversion är tillgänglig här.

 

Representera miljökammaren i FSCs arbetsgrupp för utredning av kontinuitetsskogsbruk

Målet med uppdraget var att ta fram en konkret rekommendation för hur den nya skogsbruksstandarden skulle inkludera krav på kontinuitetsskogsbruk för certifierade skogsbrukare. Uppdragsgivare var Världsnaturfonden WWF samt Sveriges ornitologiska förening.


Värdering av skogsfastighet med kontinuitetsskogsbruk i Jämtland

Skiktad skog blir inte rättvist värderad vid konventionella värderingsmetoder, därför utvecklades en egen värderingsmetod baserad på både marknadsvärde och avkastningsvärde från skiktad skog. Uppdragsgivare var Erik Kullgren, Ulvsjö. Bräcke. Själva värderingen lämnas inte ut, men beskrivningen av värderingsmetodiken finns under denna länk.


Föreläsningar och rättningsarbete för Uppsala universitet

Återkommande föreläsningar om bristerna i det svenska nationella penningsystemet. Även rättningsarbete av inlämningsuppgifter. Uppdragsgivare är Cemus (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier), Uppsala universitet. Se powerpointpresentationer.


Föreläsningar anordnade av JAK-banken

Tre olika föreläsningar om det svenska penningsystemet vid olika sammankomster anordnade av JAK medlemsbank. Uppdragsgivare har varit olika avdelningar inom JAK-banken. Se powerpointpresentationer.


Föreläsningar och rättningsarbete för Jönköpings högskola

Återkommande föreläsningar på lite varierande teman (penningsystemet, ekologisk ekonomi och oljetoppen). Även rättningsarbete av inlämningsuppgifter. Uppdragsgivare är Högskolan för lärarutbildning & kommunikation. Se powerpointpresentationer.


Kontaktlärare och föreläsare på Linnéuniversitetet

Kontaktperson för en grupp studenter som läser kursen hållbart familjeskogsbruk. Uppdraget handlar om rättningsarbete, fältexkursioner och föreläsningar, framför allt som expert på kontinuitetsskogsbruk. Se powerpointpresentationer.


Utvärdering av fyra afrikanska nationella skogsbrukspolicies

Revision av fyra nationella skogsbrukspolicies i Afrika (Malawi, Marocko, Namibia och Zambia). Inkluderade även en analys över rollfördelningen mellan offentlig och privat sektor samt mekanismer för delaktighet. Uppdragsgivare var Afrikanska Utvecklingsbanken. Ett samarbete med skogsmästare Ingvar Westergren. Rapporten är skriven på engelska. Se referens.


Diverse skogsinventeringar

Ett antal olika uppdrag med inriktning på skogsuppskattning och naturvårdsklassningar. Dels uppdrag för objektiv ytinventering, dels uppdrag med planläggning. Uppdragsgivare har varit olika privata intressenter. Kopior på skogsbruksplaner kan ordnas.


Diverse avverkningsplaneringar för kontinuitetsskogsbruk

Avverkningsplanering genom trädmärkning för kontinuitetsskogsbruk. Metoder som används är Naturkultur och naturnära skogsskötsel. Uppdragsgivare har varit olika privata markägare.

 

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                                 Telefon: 0383-770020                               nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner