Om Ulvsåkra

 

 

Ulvsåkra är ett konsultföretag som drivs som enskild firma av Nils Fagerberg. Konsultverksamheten är koncentrerad till två huvudsakliga arbetsområden, ekologisk ekonomi och kontinuitetsskogsbruk.

 

 

Vem är Nils Fagerberg?

 

Jag är född i Uppsala 1972 och bor numera

på en gård med sambo och en dotter utanför Hovmantorp. Min yrkesverksamhet har alltid styrts av ett genuint intresse för miljö- och utvecklingsfrågor.


Mina akademiska examina är följande:

 • Jägmästarexamen med naturresursinriktning, 1998, Sveriges lantbruksuniversitet.

 • Magisterexamen i biologi, 1998, Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • Kandidatexamen i ekologisk ekonomi, 2007, Mälardalens högskola.

 • Magisterexamen i hållbar utveckling, 2007, Mälardalens högskola.


Jag har bred och tvärvetenskaplig kompetens som inkluderar både praktiska och teoretiska erfarenheter. Mitt expertisområde handlar om att använda ekonomin som verktyg för att analysera eller påverka en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det kan tex beröra frågor kring, marknyttjande, nyttjande av naturresurser, lokal utveckling, komplementerande valutor, penningsystem, skogsbruk, miljöeffekter och hållbar samhällsutveckling i allmänhet.


Här ges en översikt på verksamheter som jag har varit involverad i:

 • Amanuens på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, Uppsala universitet. Arbete med kursen ”Den globala ekonomin – miljö, utveckling och globalisering.

 • Adjunkt i skogsskötsel, Linnéuniversitetet. Kursansvarig för kursen ”Hållbart familjeskogsbruk”.

 • Biståndsarbete inom jord-och skogsbruk i Afrika. Projektledare för agroforestryprojekt/arbetsledare i plantskola/utvärderingsuppdrag.

 • Föredragshållare om penningsystem/ekologisk ekonomi/peak oil/kontinuitetsskogsbruk.

 • Hyggesfritt skogsbruk, Värdering/planering/rådgivning.

 • Skogscertifiering, representant i miljökammaren i FSC:s (Forest Stewardship Council) standardkommitté, för Jordens Vänner.

 • Ekobyprojekt, K/I-analys och projektering.

 • Inspektor och Skogsvårdsledare, Södra skogsägarna.

 • Lokal matdistribution, utveckling och aktivt deltagande i Målla ekonomisk förening.

 • Nationell koordinator, Simultaneous Policy Organisation, Sverige. En internationell organisation som verkar för en hållbar samhällsförändring.

 • Lokal valuta, utveckling av lokal valuta i Växjö, Förgreningen.

 • Omställning Sverige, initiativtagare till omställningsgruppen ”Omställning Växjö”.

 • Praktiskt skogs- och lantbruksarbete, egen verksamhet samt praktikant på kärngårdar i Uppland och i Småland.


Läs gärna mitt CV för utförligare information, eller ta en titt på mina referenser.

 

 

Nätverk

 

Ulvsåkras företagsverksamhet har nytta av att Nils ingår i en rad olika nätverk med koppling till utveckling och ekonomi. Följande nätverk/organisationer är av betydelse:

 • Jordens Vänner (JV)

 • Steg 3

 • Omställning Sverige
 • Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS)
 • Post-autistic economics

 • Exergiakademin

 • Lokalekonomerna
 • European Society for Ecological Economics (ESEE)

 • Föreningen Kärngårdar

 • Ekonomisk Reform

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                               Telefon: 0383-770020                                 nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner