Personliga referenser

 

 

Referenser för föreläsningar

Referenser för övriga uppdrag

Personliga referenser

Referenser för examensarbete

 


  • Amanuens på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. CSD Uppsala. 2006


Nils initiativförmåga och förmåga att hantera och motivera tvärvetenskapliga studentgrupper med olika studie- och kulturell bakgrund var utomordentlig. Samarbetet med amanuenskollegorna fungerade också utmärkt. Kursen som ofta fått toppbetyg av studenterna, höjde sig under Nils ledning än mer just på grund av att han kunde fungera inte bara som amanuens, utan också – tack vare sina ämneskunskaper – som lärare och initierad seminarieledare. Det som Nils tar sig för, blir utfört med största noggrannhet och höga infriade ambitioner. Jag vill mycket varmt och med största förtroende rekommendera Nils för framtida arbetsgivare. Om arbetsuppgifterna rör det ekonomiska systemets problematik och alternativa sätt att förstå, praktiskt implementera och diskutera kring ekonomiska frågor och system har jag svårt att tänka mig någon mer lämplig person än Nils.”


Eva Friman (programdirektör Cemus, ekologisk ekonom)


  • Student i ekologisk ekonomi. Mälardalens högskola. 2005.


Mitt intryck av Nils är att han är ambitiös och noggrann och att han hyser ett stort engagemang för miljöfrågan. I sitt uppsatsarbete hade Nils både modet att välja sina egna vägar och förmågan att argumentera för att de vägval som han gjorde var riktiga. Sin goda argumentationsförmåga och vilja att hjälpa andra visade han också prov på i rollen som opponent och andra redovisande moment. Andra goda sidor hos Nils är en ödmjuk inställning till andra människor och en vilja att förstå andra utgångspunkter än sina egna.”


Toni Haid (adjunkt i ekologisk ekonomi)

 

  • Samarbetspartner. Nätverket Omställning Sverige. 2010.


Som medlem i Sigtuna Exergiakademi kom jag i kontakt med Nils under senare delen av 2008. Jag tog med intresse del av hans examensarbete och blev imponerad och ”troende”. Nils representerar den typen av ”omställare” som det är brist på, de som kombinerar insikt om hur det ”hela hänger ihop” med praktiskt handlande på gräsrotsnivå. I Nils fall som ägare av fastighet med hållbart skogsbruk samt som initiativtagare och aktivt deltagande i omställningsgruppen ”Omställning Växjö”. Personligen och som verksam i Omställningsgruppen i Sigtuna kommun ser jag fram emot ett samarbete med Nils framöver. Att utveckla fungerande mål och styrmedel mot ett uthålligt samhälle.”


Björn Lindbergson (teknologie lic, aktiv i Omställning Sigtuna)


 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                                 Telefon: 0383-770020                               nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner