Föreläsningar

 

 

Här presenteras bildunderlag från några tidigare föreläsningar:

 

2014-04-24. Ansvarstagande ekonomiska system - ekonomins roll i det hållbara samhället. Hantverksskolan Dacapo (Mariestad), Göteborgs universitet.

Föreläsningsbilder

 

2014-01-31. Hållbar omställning inom samhällsekonomin. Kursen "Hållbar Omställning". Högskolan i Jönköping.

Föreläsninsbilder

 

2012-07-14. Kontinuitetsskogsbruk. Fö reläsning på Skogsfestivalen, Åfallet naturby. Arrangör: Föreningen Skydda skogen.

Föreläsningsbilder

 

2012-03-08. Den onda cirkeln - om penningsystemets skadliga inverkan på samhället. Öppen föreläsning på Västerås stadsbibliotek. Arrangör: JAKs lokalavdelning i Västerås.

Föreläsningsbilder

Kommentar

 

2011-12-15. Frågeställningar kring "hållbart". Lärarträff på avdelningen för Skog och trä. Linnéuniversitetet.

Föreläsningsbilder

 

2011-10-03. The problems of modern banking and their affects on society - Money, Debt and and Interest. Course "The Global Economy - Environment, Development and Globalization". CEMUS - Centre for Development and Environment Studies. Uppsala University.

Föreläsningsbilder

 

2011-03-09. Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris – med fokus på den finansiella sektorn och i synnerhet på banksektorn. Kursen "Globala studier med fokus på hållbar utveckling". Högskolan i Jönköping.

Föreläsningsbilder

Kommentarer

 

2010-10-22. Hyggesfritt skogsbruk. Påbyggnadskurs i hållbart familjeskogsbruk. Linnéuniversitetet.

Föreläsningsbilder


2010-03-18. Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris – med fokus på den finansiella sektorn och i synnerhet på banksektorn. Kursen ”Globala studier med fokus på hållbar utveckling”. Högskolan i Jönköping.

Föreläsningsbilder. Del 1. Hur pengar skapas.

Föreläsningsbilder. Del 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system.

Föreläsningsbilder. Del 3. Lösningen på problemen.

Kommentarer


2009-11-25. Den onda cirkeln – räntor, skuldsättning och ekonomisk tillväxt. Kursen ”Den globala ekonomin – miljö, utveckling och globalisering”. Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. Uppsala universitet.

Föreläsningsbilder

Utvärdering


2008-10-21. Money system, oil and environment. The course ”A good future without oil”. Jönköping University.

Föreläsningsbilder


2006-11-15. Hållbara penningsystem. Kursen ”Den globala ekonomin – miljö, utveckling och globalisering”. Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. Uppsala universitet.

Föreläsningsbilder (Endast de bilder som beskriver peak oil-problematiken. De bilder som handlade om penningsystemet var desamma som i nedanstående föreläsning på JAK-banken.)


2006. Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling? - vilka brister finns och hur kan de åtgärdas? JAK-bankens sommarseminarium. JAK Järna/Södertälje.

Föreläsningsbilder samt kort referat


2005. Diskussion kring långsiktigt hållbar valuta. JAK-skola. JAK medlemsbank. Axevalla folkhögskola.

Föreläsningsbilder

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                             Telefon: 0383-770020                                   nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-04-26

Foto skog: Mats Hagner