Om ekologisk ekonomi

 

 

Några lästips om ekologisk ekonomi.

 

 

Rapporter/presentationer

 

Ekologisk ekonomi - Initiativtagarnas världsbild och slutsatser. 2005. Forskningsrapport, Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola. Leif Bratt.

 

Ekologisk ekonomi - ekonomi för hållbar utveckling. 2006. Powerpointpresentation till kursen "Den globala ekonomin" på CEMUS, Uppsala universitet. Eva Friman.

 

 

Böcker

 

Hållbar utveckling och ekonomi - inom planetens gränser. 2011. Studentlitteratur AB. Markus Larsson, Leif Bratt och Johanna Sandahl.

 

Hela världen - samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen. 2003. Studentlitteratur AB. Anders Öckerman och Eva Friman (red).

 

Tillväxtens sista dagar - miljökamp om världsbilder. 2007. Ruin. Björn Forsberg

 

Samverkan för människa och natur: en introduktion till ekologisk ekonomi. 2004. Studentlitteratur AB. Tore Söderqvist, Monica Hammer och Ing-Marie Gren.

 

Ekonomi utan tillväxt - ett svenskt perspektiv. 2011. Cogito. Mikael Malmaeus.

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                               Telefon: 0383-770020                                 nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner