Ekologisk ekonomi

 

 

Ekologisk ekonomi innebär en ekonomi som tar ansvar för människan och för miljön. Det handlar om att utforma en ekonomisk verklighet som främjar goda relationer och hållbara verksamheter.


Ekologisk ekonomi är en egen vetenskapsgren som vuxit fram som ett svar på att den konventionella samhällsekonomin fungerar allt sämre. Ökad skuldsatthet, krav på ekonomisk tillväxt, ökande förmögenhetsklyftor, utslagning, finanskriser och miljöförstöring är alla symptom på att de ekonomiska spelreglerna har stora inbyggda fel.


Den här hemsidan visar vad företaget Ulvsåkra kan hjälpa till med för att lösa problemen. Det kan handla om konsulthjälp i både stor och liten skala, t.ex. för lokala byprojekt, enskilda företag, eller om undervisning för att öka kunskapsnivån över hur världsekonomin styrs och fungerar.


Ulvsåkras uppgift är att erbjuda nya ekonomiska verktyg för att ställa om till en långsiktigt hållbar utveckling.

 

 

Läs Nils Fagerbergs och Ulf Jakobssons debattartikel i Svenska Dagbladet, 11-09-24: "Finansiella systemet är omättligt och sjukt".

 

 

Nils Fagerberg, Ljunganäs 22, 570 12 Landsbro                           Telefon: 0383-770020                                     nils@ekologiskekonomi.se

 

www.ekologiskekonomi.se

 

Foto pengar: Riksbanken                                                                                                                                                                      Senast uppdaterad: 2014-02-03

Foto skog: Mats Hagner